หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  

   กิจกรรม
การประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
พัฒนาบุคลากร
ประกันคุณภาพการศึกษา
เยี่ยมชมดูงาน/นิเทศฝึกงาน
วิเทศสัมพันธ์

Mission
สำหรับอาจารย์
Mission
สำหรับบุคลากร
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Power by Symantec
กำจัดหนอนอินเทอร์เน็ต
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

  กิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปฏิทินกิจกรรม - ทุกกิจกรรม

  ประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
พัฒนานักศึกษา
พัฒนาบุคลากร
สัมมนา
ประกันคุณภาพ
เยี่ยมชมดูงาน/นิเทศฝึกงาน
วิเทศสัมพันธ์
ทุกกิจกรรม
  วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มีนาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน มีนาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
  ประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
พัฒนานักศึกษา
พัฒนาบุคลากร
สัมมนา
ประกันคุณภาพ
เยี่ยมชมดูงาน/นิเทศฝึกงาน
วิเทศสัมพันธ์
ทุกกิจกรรม
  วันหยุดประจำปี

  Nedstat Basic     www.pharmacy.cmu.ac.th